ನಿಶ್ಚಲ

ಅರಿವಿಲ್ಲದ ತಲೆಗೆ ಕಾಣದ ಕಳವಳ
ಚಿಂತೆ ಚಿತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ

ಬದುಕಿನ ನಿರ್ವಿಕಾರ ರೂಪದ ಮಳೆಗೆ
ಭಕ್ತಿಯ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದು ನಡೆ.

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಮಗದಲ್ಲಿ ದುಕ್ಕ ಸಂತೋಷದ ಹೊಳೆ.
ಮತ್ ಅದೇ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ ಕಲ್ಪನೆ.

ತಿಳಿದು ತಿದ್ದಿದರು ಸಿಗುವವನು ನಾನೊಬ್ಬನೇ.
ನನಗ್ಯಾರೂ, ನಿನಗ್ಯಾರೂ ಅನ್ನುವ ಹಗೆ.

ಇತ್ತ ನೋಡು, ಅತ್ತಾ ನೋಡು
ನಡೆದೇ ನೀ ಬಲೂದೂರ,

ಕೊಂಚ ತಾಳು, ಹಣ್ಣಾಗೂಡು ಕೂಡಿಮಿಸೆ
ಹಿಂದೆ ನೋಡು , ನೋವುವುದೂ ನಿನ್ನ ತೊಡೆ..

ಏಕೆ ನೀ ನಡದೇ, ತಿಳಿಯದೇ ನೀ ಹಡೇದೇ..
ಕಾಲ ಚಂಚಲ, ನೀನು ನಿತ್ಯ ನಿಶ್ಚಲ

Advertisements

About sandesh

Developer
This entry was posted in ಕಲ್ಪನೆ. Bookmark the permalink.

One Response to ನಿಶ್ಚಲ

  1. Thilak says:

    nice going brother..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s